Τα έργα μας

Ενδεικτικά projects εταιρειών που αναλάβαμε ανά είδος δραστηριότητας

Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Επιχειρήσεις υλικών συσκευασίας

Ξενοδοχεία

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.