Μελέτες

Μελέτες

Μελέτες δευτερογενούς τομέα, επεξεργασίας και μεταποίησης.

ISO 22000:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ISO 22000:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το ISO 22000:2018 αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων και την νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2005. Απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων. Εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ.απεντομώσεις - μυοκτονίες).

Περισσότερα
HACCP Codex Alimentarius - Διαχείριση Θεμάτων Ασφάλειας Τροφίμων
HACCP Codex Alimentarius - Διαχείριση Θεμάτων Ασφάλειας Τροφίμων

Το Πρότυπο IFS Food είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επιθεώρηση επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων, αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative). Το πρότυπο IFS Food εστιάζει σε παραμέτρους ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας διεργασιών και προϊόντων. Αφορά επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και επιχειρήσεις συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Περισσότερα
IFS Food - Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and quality
IFS Food - Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and quality

To IFS Food αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο GFSI (Global Food Safety Initiative) που απευθύνεται σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων και εταιρείες που συσκευάζουν χύμα προϊόντα διατροφής. Στο επίκεντρο των απαιτήσεων του είναι η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων, σε συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία.

Περισσότερα
BRCGS Global Food Safety Standard
BRCGS Global Food Safety Standard

Το BRCGS Global Food Safety Standard αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Το πλαίσιο του προτύπου καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της νομιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων σε βιομηχανίες που παράγουν, επεξεργάζονται και συσκευάζουν τρόφιμα και συστατικά τροφίμων.

Περισσότερα
FSSC 22000 - Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων
FSSC 22000 - Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων

To FSSC 22000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο GFSI (Global Food Safety Initiative) και αποτελεί έναν συνδυασμό των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000 και των προδιαγραφών ISO / TS 22002 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και του προτύπου PAS 220 που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Περισσότερα
ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001:2015 αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Η εφαρμογή του διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Περισσότερα
GLOBALG.A.P. - Ορθή Γεωργική Πρακτική
GLOBALG.A.P. - Ορθή Γεωργική Πρακτική

Αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου. Η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανεμπόρων στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.

Περισσότερα
IFS Broker - Standard for auditing Trading Agencies’, Importers’ and Brokers’ services compliance in relation to product quality and safety
IFS Broker - Standard for auditing Trading Agencies’, Importers’ and Brokers’ services compliance in relation to product quality and safety

To IFS Broker αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο GFSI και δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων καλύπτοντας το κενό μεταξύ της παραγωγής και της διανομής. Μέσω εφαρμογής του προτύπου, οι ενδιάμεσοι μεταπωλητές (διανομείς, εισαγωγείς κλπ) δρουν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την ασφαλή διακίνηση των τροφίμων

Περισσότερα
IFS Logistics - Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety
IFS Logistics - Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety

Το BRCGS Agents and Brokers αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο και παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας, της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της νομιμότητας των προϊόντων για τις επιχειρήσεις τροφίμων, συσκευασίας και καταναλωτικών προϊόντων που αγοράζουν, πωλούν ή μεσολαβούν στο εμπόριο προϊόντων, αλλά δεν παράγουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν τα προϊόντα στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Περισσότερα
BRCGS Agents and Brokers
BRCGS Agents and Brokers

Το BRCGS Agents and Brokers αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο και παρέχει το πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας, της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της νομιμότητας των προϊόντων για τις επιχειρήσεις τροφίμων, συσκευασίας και καταναλωτικών προϊόντων που αγοράζουν, πωλούν ή μεσολαβούν στο εμπόριο προϊόντων, αλλά δεν παράγουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν τα προϊόντα στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Περισσότερα
BRCGS Storage and Distribution
BRCGS Storage and Distribution

Το πρότυπο BRCGS Storage and Distribution έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργίες logistics που αφορούν τρόφιμα, συσκευασίες και καταναλωτικά προϊόντα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας διανομής από την πρωτογενή παραγωγή έως τη λιανική, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Περισσότερα

Από το Blog μας

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

25/09/2022

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

Παρόλο που το σύστημα HACCP συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών, η εφαρμογή του στην παραγωγή ιχθυρών ψυχρής κάπνισης δεν είναι πάντα εύκολη.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Βιομεμβράνες

09/08/2022

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

30/07/2022

Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των έτοιμων γευμάτων που διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα λιανικής.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.