Επισήμανση τροφίμων

Επισήμανση τροφίμων

Έλεγχος ή/και σχεδιασμός ετικετών τροφίμων και ποτών, μετάφραση ετικετών εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων.

Η επισήμανση των τροφίμων και ποτών έχει ως σκοπό την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του.

Η ορθή επισήμανση των προϊόντων με βάση την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχείρησης τροφίμων.

Η SAFE EAT αναλαμβάνει:

- το σχεδιασμό ετικετών νέων τροφίμων και ποτών
- τον έλεγχο υφιστάμενων ετικετών
- τη μετάφραση ετικετών εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων,

ώστε να συμμορφώνονται κατά περίπτωση είτε με την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με τη Νομοθεσία Τρίτων Χωρών.

Από το Blog μας

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

25/09/2022

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

Παρόλο που το σύστημα HACCP συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών, η εφαρμογή του στην παραγωγή ιχθυρών ψυχρής κάπνισης δεν είναι πάντα εύκολη.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Βιομεμβράνες

09/08/2022

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

30/07/2022

Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των έτοιμων γευμάτων που διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα λιανικής.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.