Αδειοδοτήσεις

Αδειοδοτήσεις

Επικαιροποιημένη νομοθεσία τροφίμων: ενημέρωση και υποστήριξη για το εκάστοτε νομικό καθεστώς.

Η SAFE EAT αναλαμβάνει:

- την έκδοση της Γνωστοποίησης – Άδειας Λειτουργίας για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την εκπροσώπησή σας στους αρμόδιους φορείς και στους ελέγχους φορέων.

- την παροχή συμβουλευτικής για τις υγειονομικές απαιτήσεις σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, χωροταξικά ζητήματα και προσωπικό.

- ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, την εκπόνηση τεχνικής περιγραφικής έκθεσης και διαγραμμάτων ροής των διεργασιών με στόχο τη συμμόρφωση ως προς την Υγειονομική Διάταξη 2017 αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829, άρθρο 5.

- τη σύνταξη μελέτης HACCP για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με στόχο τη συμμόρφωση προς τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων και την εφαρμογή των αρχών HACCΡ (απαίτηση Υγειονομικής Διάταξης 2017 αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829)

Από το Blog μας

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

25/09/2022

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

Παρόλο που το σύστημα HACCP συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών, η εφαρμογή του στην παραγωγή ιχθυρών ψυχρής κάπνισης δεν είναι πάντα εύκολη.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Βιομεμβράνες

09/08/2022

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

30/07/2022

Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των έτοιμων γευμάτων που διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα λιανικής.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.