Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις προσωπικού και υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων

Η SAFE EAT διαθέτει στελέχη που:

- είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ για τη διενέργεια πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε εργαζομένους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την απόκτηση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

- είναι εξειδικευμένοι στα πρότυπα ISO2200:2018, ISO9001:2015, FSSC22000, IFS v7, BRC issue 9, GLOBAL GAP και στις απαιτήσεις Βιολογικής Πιστοποίησης για τη διενέργεια προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα: ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων (food quality and safety), διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality managment), κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων (food safety culture), απάτης στα τρόφιμα (food fraud), προστασία τροφίμων από κακόβουλες ενέργειες (food defense), νομοθεσία τροφίμων (food legislation).

- είναι εγκεκριμένοι συνεργάτες του παγκόσμιου οργανισμού BRCGS για την διενέργεια πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο Global Standard for Food Safety Issue 9. Η έκδοση 9 τίθεται σε εφαρμογή σε όλες τις επιθεωρήσεις από την 1η Φεβρουαρίου 2023.
Δείτε περισσότερα εδώ www.brcgs.com

- είναι πιστοποιημένοι με εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ με πολυετή διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτές δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Από το Blog μας

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

25/09/2022

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

Παρόλο που το σύστημα HACCP συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών, η εφαρμογή του στην παραγωγή ιχθυρών ψυχρής κάπνισης δεν είναι πάντα εύκολη.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Βιομεμβράνες

09/08/2022

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

30/07/2022

Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των έτοιμων γευμάτων που διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα λιανικής.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.