Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Επιθεωρήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης προμηθευτών, υπεργολάβων, εταιρικού δικτύου.

Οι Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους είναι οι επιθεωρήσεις συμμόρφωσης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης όπως αυτές εφαρμόζονται από μια τρίτη επιχείρηση (π.χ. έναν προμηθευτή, έναν υπεργολάβο κλπ) ή από ένα μέρος εταιρικού δικτύου (π.χ. ένα κατάστημα). Διεξάγονται με σκοπό να διαπιστωθεί εάν ο προμηθευτής ή το κατάστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες ή προτεινόμενες συμβατικές απαιτήσεις.

Η SAFE EAT διαθέτοντας καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων 2ου μέρους, παρέχοντας στην επιχείρηση το όφελος της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών βασίζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη, ενώ προσδιορίζεται εξ ‘αρχής τόσο η τεχνική φύση του ελέγχου όσο και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Κατά την επιθεώρηση συλλέγονται τεκμηριωμένες αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η επιθεωρούμενη επιχείρηση συμμορφώνεται, ή όχι, με το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει, την κείμενη νομοθεσία ή τις υφιστάμενες συμβατικές απαιτήσεις.

Ενδεικτικά, οι επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους περιλαμβάνουν:
- Έλεγχο στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό, - Έλεγχο τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής του προσωπικού, - Έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών, - Έλεγχο τήρησης αρχείων και διαδικασιών HACCP ή/και της εφαρμογής του εκάστοτε Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων -Έλεγχος κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων

Στις επιθεωρήσεις τέτοιου τύπου περιλαμβάνονται και οι επιθεωρήσεις σε καταστήματα εταιρικού δικτύου και καταστήματα Franchise.

Από το Blog μας

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

25/09/2022

Κατανάλωση ιχθυρών ψυχρής κάπνισης.

Παρόλο που το σύστημα HACCP συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών, η εφαρμογή του στην παραγωγή ιχθυρών ψυχρής κάπνισης δεν είναι πάντα εύκολη.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Βιομεμβράνες

09/08/2022

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

30/07/2022

Μήπως χρειάζονται διατροφική αναδιατύπωση τα έτοιμα γεύματα των ελληνικών σούπερ μάρκετ;

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των έτοιμων γευμάτων που διατίθενται στα ελληνικά καταστήματα λιανικής.

Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης
Περισσότερα
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.