Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια.

Βιομεμβράνες

Οι βιομεμβράνες αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για την βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία 30 χρόνια. Οι μικροοργανισμοί που σχηματίζουν βιομεμβράνες ευθύνονται για περισσότερο από το 20% των περιπτώσεων τροφικής δηλητηρίασης είναι έως και 1000 φορές πιο ανεκτικοί στα αντιβιοτικά.

Για αυτούς τους λόγους, ο καθαρισμός και η απολύμανση στη βιομηχανία τροφίμων πρέπει να ευνοούν την εξάλειψη των βιομεμβρανών, διότι η ύστερη αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται επάνω σε επιφάνειες χειρισμού τροφίμων και να σχηματίζουν βιομεμβράνες. Λόγω αυτής της ιδιότητας των συγκεκριμένων μικροοργανισμών, αυξάνεται η διασταυρούμενη μόλυνση των τροφίμων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αποτελεσματικότερες τεχνικές καθαρισμού και απολύμανσης στις βιομηχανίες τροφίμων. Προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός βιομεμβρανών και τα στάδια όπου οι μικροοργανισμοί βελτιώνουν την επιφανειακή τους πρόσφυση, απαιτούνται ισχυρά απολυμαντικά.

Η συγκεκριμένη ερευνά εξετάζει τα προβλήματα που προκαλούν οι βιομεμβράνες από όλες τις απόψεις, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων που σχηματίζουν βιομεμβράνες στη βιομηχανία τροφίμων, την αντίσταση των βιομεμβρανών στα απολυμαντικά και τις μεθόδους αναγνώρισης.

Οι βιομεμβράνες εκτός από το ότι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αλλοίωση των τροφίμων και για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων, θεωρούνται επίσης υπεύθυνες για πρόκληση ζημιών στον εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει γνώση σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, τις επιφάνειες προσκόλλησης, τα συστατικά των εμπλεκόμενων τροφίμων, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τα εμπλεκόμενα βακτηριακά κύτταρα και το ηλεκτροστατικό φορτίο των επιφανειών.

Συνολικά, η συγκεκριμένη έρευνα αξιολογεί τον κίνδυνο που παρουσιάζουν οι βιομεμβράνες για την βιομηχανία τροφίμων λόγω της αντοχής τους έναντι των απολυμαντικών και των μηχανισμών επιβίωσης που αναπτύσσουν.

Η ανίχνευση των βιομεμβρανών με καινοτόμες μεθόδους τεχνολογίας μπορεί να αποτρέψει τον σχηματισμό τους και να συμβάλλει στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Παραπομπή από:
Conrado Carrascosa et al., Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2014. https://doi.org/10.3390/ijerph18042014

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Σας παρέχουμε μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.